กั้นดินโดยแผ่นเหล็กชีทไพล์
กั้นดินโดยแผ่นเหล็กชีทไพล์ กำลังวางโครงสร้างแผ่นกั้นดินชีทไพล์ เพื่อให้ได้ระยะที่จะกั้นดิน ได้พอดีกับแผนงานที่ได้วางแผนเอาไว้ตามแบบ