ถอน ถอน ถอน อย่างซี้มันต้องถอน โดย ชีทไพล์
การถอนไม่ใช่เรื่องอยาก แต่มันก็ไม่ง่ายเลยทีเดียว ไม่ใช่อยู่ดีๆ แล้วถอนชีทไพล์ได้เลย จะต้องทำเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1.  เมื่อมีการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามแผนงานของลูกค้า
  2. จะต้องมีการปรับสภาพพื้นดินในส่วนของช่องว่างระหว่าง แผ่นชีทไพล์กับบ่อเวลาถอนชีทไพล์ขึ้นจะไม่ทำให้ดินสไลด์ลงมา ในช่องว่างระหว่างแผ่นชีทไพล์
  3.  การรื้อเบรสซิ่งออกการรื้อจะต้องรื้อจากด้านล่างมาหาด้านลนสุด
  4. นำรถไวโบร์ มาถอนแผ่นชีทไพล์ได้เลย